Altanka w lesie

• altanka 3x4m wewnątrz,

• podłoga z deski ryflowanej,

• kryta gontem bitumicznym,

• słupy 15x15cm,

• oczapy 15x18cm,

• krokwie strugane 6x12cm,

• całość zabezpieczona impregnatem i olejem.